Email: horse8881@vnn.vn
 
 
Số người online: 11
Số người truy cập: 308821
==> Máy cắt ống bằng tay, bán tự động và tự động
Máy cắt ống bằng tay, bán tự động và tự động - - C-275
C-275
Máy cắt ống bằng tay, bán tự động và tự động - - C-275-2A
C-275-2A
Máy cắt ống bằng tay, bán tự động và tự động - - C - 325 - 3A
C - 325 - 3A
Máy cắt ống bằng tay, bán tự động và tự động - - C – 375 – 3A
C – 375 – 3A
Máy cắt ống bằng tay, bán tự động và tự động - - CH-400-3AI
CH-400-3AI
Trang 1/1
 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BÁT TUẤN
 • Địa chỉ: 180 Đại Lộ B́nh Dương, Khu phố Đông Ba, phường B́nh Ḥa, Thị xă Thuận An, tỉnh B́nh Dương
 • Điện thoại: 0650 3769331 - 3769332  -  Fax: 0650 3769330
 • Email: horse8881@vnn.vn - Website: http://www.horse8881.com.vn
Copyright © 2010 by BAT TUAN. Thiết kế web bởi Trang Web Vàng.